Cím
Immocenter Ungarn | Hotel Consulting Meyer Kft
Postfach
8394 Alsopahok | HévizAdószám: 25992065-2-20
Cégjegyzékszám.: 20-09-075623/5
ÁFA szám: HU 25992065
Cégtulajdonos: Hotel Consulting Meyer Kft
Üzletvezeto: Christian Meyer

 
Általános üzleti feltételek

Az Infoportál általános szerződési feltételei Immocenter Ungarn   
A magyar és az uniós jog alkalmazandó, nem a német jog.Az ÁSZF német nyelvű szövege a magyar szöveg után itt található.
Jogi képviseletét a Hotel Consulting Meyer Kft. látja el (lásd az impresszumot).

1. általánosságban

1.1 A Immocenter Ungarn egy olyan internetes platform, amely lehetővé teszi a magán- és kereskedelmi hirdetők számára, hogy bemutassák szolgáltatásukat/cégüket, és lehetőséget ad az érdeklődőknek, hogy lekérdezzék ezeket a hirdetéseket, és felvegyék a kapcsolatot az adott hirdetőkkel.

1.2 A használatra a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyeket az adott hirdető és a kereső kötelezőnek fogad el.

1.3 A Immocenter Ungarn fenntartja a jogot, hogy bármikor technikai és/vagy tervezési változtatásokat hajtson végre a portálon. Ebben az összefüggésben lehetséges a portál elérhetőségének és a hirdetések elhelyezésének vagy elérésének megszakítása. Sem a hirdető, sem a kereső nem jogosult semmilyen kártérítésre a portál elérhetetlensége miatt. 

1.4 Az adatbázis vagy annak egyes elemeinek összekapcsolása tilos.

1.5 A Immocenter Ungarn nem köteles ellenőrizni a közzétett információk helyességét és teljességét, valamint a bemutatott ajánlatok elérhetőségét. A helyességért és teljességért kizárólag az adott hirdető felel.

1.6 A Immocenter Ungarn vállalja, hogy gondosan kezeli az ajánlatokban tárolt információkat. Az adatokat csak közvetítés céljából adjuk tovább, és csak azoknak a keresőknek, akik a portál használatával összefüggésben kutatják ezeket az információkat.

1.7 A Immocenter Ungarn-n használt valamennyi ajánlat változhat és nem kötelező érvényű.

**2. felhasználási feltételek a magánhirdetők számára | eladók**

2.1 A benyújtást követően az Ön hirdetése 3 munkanapon belül felkerül portálunkra - online, és az eladó elérhetőségei nélkül kerül közzétételre. Az Ön tárgyával kapcsolatos kérdéseket mi gyűjtjük össze és továbbítjuk Önnek a fizetés beérkezése után.

2.2 A megjelenést követő 2 héten belül e-mailben/postai levélben megkapja az összes szükséges adatot (számlát) a kifizetéshez. A fizetés beérkezése után az Ön elérhetőségei megjelennek a hirdetésben, és az Ön ingatlanával kapcsolatos, általunk addig összegyűjtött érdeklődéseket az Ön érvényes e-mail címére továbbítjuk.

2.3 Hirdetésének idő előtti törlése, a hirdetés szövegének szerkesztése és az eladási ár módosítása bármikor lehetséges. Kérjük, használja erre a célra online kapcsolatfelvételi űrlapunkat. Igyekszünk az ingatlan adatait a lehető legteljesebb mértékben közzétenni. Mivel az ügyfeleink által megadott információkra kell támaszkodnunk, nem vállalunk felelősséget a megadott információk helyességéért és teljességéért.

**3. használati feltételek a kereskedő hirdetők - brókerek - partnerek számára**.

3.1 A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában a hirdetők minden olyan természetes és jogi személy, aki a Immocenter Ungarn oldalon kereskedő hirdetőként - brókerként - partnerként regisztrált, és a portálon kereskedelmi marketing céllal ajánlatokat tesz és kínál.

A Immocenter Ungarn a személyek e csoportjának lehetőséget kínál arra, hogy ajánlatait a technikailag meghatározott kategóriák vagy kritériumok keretében elhelyezze, ennek megfelelően osztályozza, információkkal (pl. szövegekkel, képekkel, egyéb grafikákkal vagy linkekkel) lássa el, és így a keresők számára korlátozás nélkül hozzáférhetővé tegye a keresők számára, amíg az ajánlatot eladottnak nem jelentik vagy más okokból törölni nem kell.

3.2 A regisztrációhoz bizonyos adatok megadása szükséges, amelyek köre a beviteli maszkban látható.

Ezeket az adatokat a Immocenter Ungarn kizárólag a portál feladatainak ellátása céljából, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tárolja (lásd "Adatvédelem"). A személyes adatokat nem adjuk át külső harmadik félnek.

A hirdető vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat változás esetén önállóan és kérés nélkül frissíti.

A portálhoz való hozzáféréshez szükséges adatokat titokban tartja, és megfelelő intézkedéseket tesz az adatokkal való visszaélés megakadályozására.

3.3 A regisztrációt követően a hirdető jogosult a marketingre szánt ajánlatra vonatkozó információkat megadni a bemutatás céljából. Ezen információk körét a technikai lehetőségek és a megfelelő beviteli maszk határozza meg. Immocenter Ungarn ezeket az információkat megfelelő formában, de változatlan tartalommal jeleníti meg a feldolgozott portálon.

A hirdetők kötelesek az ajánlatukról a beviteli maszkban feltüntetett minimális információkat megadni. Ennek elmulasztása esetén a Immocenter Ungarn fenntartja a jogot, hogy az ajánlatot kizárja a bemutatásból.

3.4 A hirdető csak olyan ajánlatokat köteles elhelyezni a portálon, amelyek marketingje ténylegesen tervezett, lehetséges és megengedett.

A brókercégek vállalják, hogy csak olyan ingatlanokat helyeznek el a portálon, amelyekre vonatkozóan megfelelő értékesítési megbízással rendelkeznek. Jogsértés esetén a megfelelő ajánlatok azonnal törlésre kerülnek.

3.5 A hirdető köteles gondoskodni az ajánlata bemutatásával kapcsolatos valamennyi információ helyességéről. A kereső minden közvetítési kötelezettségére kifejezetten fel kell hívni a figyelmet. A hirdetések tartalmának esetleges pontatlanságaiért - különösen a szövegek, képek, linkek és egyéb megadott információk - kizárólag a hirdető felel. A Immocenter Ungarn nem ellenőrzi a tartalmat e tekintetben. A Immocenter Ungarn fenntartja a jogot, hogy az információk pontosságával kapcsolatos jogos kétségek esetén vagy a keresők megtévesztésének veszélye esetén az ajánlatot eltávolítsa a portálról, anélkül, hogy a hirdető emiatt bármilyen követeléssel élhetne a Immocenter Ungarn-val szemben. Ugyanez vonatkozik a nem kizárólagos tárgyakkal kapcsolatos képek elhelyezésére is.

3.6 A hirdető általában köteles gondoskodni arról, hogy ajánlatának megjelenítésével ne sérüljenek harmadik felek szerzői, védjegy- vagy egyéb jogai. A Immocenter Ungarn nem ellenőrzi a tartalmat e tekintetben, csak a megjelenítés technikai platformját biztosítja.

E kötelezettség megszegése esetén a hirdető köteles megtéríteni a Immocenter Ungarn-nak okozott kárt, és mentesíti a Immocenter Ungarn-t harmadik felek bármilyen jellegű követelései alól.

A harmadik felek jogait bizonyíthatóan sértő bemutatókat a Immocenter Ungarn azonnal eltávolítja, anélkül, hogy a hirdetőnek emiatt bármilyen követelése keletkezne a Immocenter Ungarn-val szemben.

3.7 A sikeres forgalmazás után vagy ha már nem áll rendelkezésre, a hirdető azonnal és kérés nélkül eltávolítja az ajánlatot a portálról.

3.8 A Immocenter Ungarn oldalon a hirdetők - brókerek - partnerek felhasználói díjai az aktuális árlista alapján kerülnek megállapításra, és azokat előre kell megfizetni.

3.9 A hirdető és a Immocenter Ungarn közötti együttműködés megszüntetéséhez elegendő egy informális e-mail, amelyet azonban a nálunk elhelyezett e-mail fiókból kell elküldeni. Azonnal megszüntetünk minden letétbe helyezett tárgyat.

**4. használati feltételek a keresők számára**

4.1 A jelen feltételek alkalmazásában keresőnek minősül minden olyan természetes és jogi személy, aki a Immocenter Ungarn portált felkeresi, és az ott bemutatott ajánlatokat kutatási céllal kívánja használni vagy felhasználni.

4.2 A Immocenter Ungarn lehetőséget biztosít e személyi kör számára, hogy a technikai elérhetőség keretein belül ingyenesen tájékozódjon a bemutatott ajánlatokról, és regisztráció nélkül, a mindenkor elérhető formában olvassa el a rendelkezésre álló információkat.

4.3 A kereső ingyenes keresési profilt is létrehozhat, és beleegyezését követően e-mailben értesítést kaphat az új és megfelelő objektumokról. A hírlevélről való leiratkozás bármikor gond nélkül lehetséges, egyszerűen leiratkozással. Az ehhez vezető linket minden e-mail végén megtalálja.

4.4 A kereső csak akkor köteles a megadott információkat kérni és felhasználni, ha komolyan érdeklődik az ajánlatok iránt. A keresőnek tilos ezeket az információkat bármilyen formában kereskedelmi célokra felhasználni és/vagy harmadik félnek továbbítani.

4.5 A Kereső vállalja, hogy betartja a közzétett tartalmakhoz fűződő valamennyi meglévő jogot. Tilos ezen adatok és információk teljes vagy részleges felhasználása saját adatbázis bármilyen formában történő létrehozására.

4.6 A Immocenter Ungarn lehetőséget kínál a hirdetőknek és a keresőknek, hogy üzleti kapcsolatba lépjenek egymással. Ebből a célból a Immocenter Ungarn a hirdetők által megadott információkat anélkül közvetíti, hogy azok pontosságát ellenőrizte volna. Ezért a Immocenter Ungarn nem vállal garanciát vagy felelősséget a platformon közzétett információk pontosságáért és teljességéért, feltéve, hogy nem történt szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény.

**5. adatvédelem**

Ha és amennyiben a Immocenter Ungarn platform területén személyes vagy üzleti adatok megadása lehetséges és/vagy szükséges, ezeket az adatokat a felhasználó önkéntesen adja meg.

Ezeket az adatokat kizárólag a Immocenter Ungarn portállal kitűzött cél elérése érdekében tároljuk és dolgozzuk fel, az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban. Az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az érintett felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárult.

**6. záró rendelkezések**

6.1 A Immocenter Ungarn oldalon közzétett elérhetőségi adatok (postai címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek) harmadik fél általi felhasználása kéretlen információk küldése céljából nem megengedett. A Immocenter Ungarn kifejezetten fenntartja a jogot, hogy e tilalom megsértése esetén jogi lépéseket tegyen.

6.2 A Immocenter Ungarn fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor és indoklás nélkül megváltoztassa.

6.3 Amennyiben a jelen ÁSZF egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés(ek) helyébe olyan érvényes rendelkezés lép, amely értelmét és gazdasági célját tekintve a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Ugyanez vonatkozik egy lehetséges kiskapura is.

6.4 A magyar és az uniós jog alkalmazandó, nem a német jog! ezért kérjük:

**Nincs figyelmeztetés előzetes kapcsolatfelvétel nélkül**.

Ha úgy véli, hogy a weboldalon található képek vagy szövegek sértik az Ön szellemi tulajdonjogait, kérjük, értesítsen minket e-mailben.

Tájékoztasson minket jogi költségekkel való fenyegetés nélkül, hogy hagyjuk abba. Azonnal kijavítjuk a hibát, hogy Önnek ne kelljen jogi segítséget kérnie. Mindent megteszünk azért, hogy ezeken az oldalakon ne tegyünk közzé plágiumot.


 
Sütik
A sütik rövid ismertetése:

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngésző a felhasználó eszközén tárol bizonyos információk tárolására. A következő alkalommal, amikor ugyanazzal az eszközzel meglátogatja weboldalunkat, a sütikben tárolt információkat visszajuttatjuk weboldalunkra ("First Party Cookie") vagy egy másik weboldalra, amelyhez a cookie tartozik ("Third Party Cookie").

A cookie-ban tárolt és visszaadott információk révén az adott webhely felismeri, hogy a felhasználó már elérkezett és meglátogatta a végkészülékének böngészőjével. Ezt az információt arra használjuk, hogy az érdeklődésének megfelelően optimálisan megjeleníthessük a felhasználót a webhelyen.

Azonban csak maga a süti található az eszközön. A személyes adatok további tárolására csak akkor kerül sor, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul nekünk, vagy ha ez a tárolás feltétlenül szükséges a kínált és felhívott szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Hozzájárulás a sütik használatához

A cookie-kat, amelyek nem feltétlenül szükségesek a weboldalon a szolgáltatások nyújtásához, csak akkor használjuk, ha Ön hozzájárult. Azzal, hogy hozzájárulást ad a sütik használatához a weboldalon közölt értesítés ("cookie banner") alapján, a felhasználó vállalja a sütik használatát.

A felhasználó bármikor beállíthatja a cookie-beállításait, például az egyes cookie-kategóriák aktiválásával vagy inaktiválásával.

 

Az összes süti deaktiválása vagy törlése

A felhasználó beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az eszközén általában ne legyenek sütik tárolása, vagy minden alkalommal megkérdezik tőle, hogy elfogadja-e a sütik beállítását. A beállítás után a felhasználó bármikor törölheti a sütiket. Hogyan működik ez, a megfelelő webböngésző súgójában vagy itt keresheti le a Google-on.

A sütik általános deaktiválása ezen weboldal funkcionális korlátozásaihoz vezethet.

 

Jogalap

Ha a felhasználó beleegyezését adta a sütik használatához a weboldalon közzétett értesítésünk ("cookie banner") alapján, az adatkezelés jogszerűsége a 6. cikk (1) bekezdésének S. 1 lit. egy GDPR. Ha nem kérünk hozzájárulást, akkor a 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondata értelmében jogos érdekünk (vagyis a weboldal és a szolgáltatások elemzésének, optimalizálásának és gazdasági működésének érdeke). f A GDPR a sütik használatának jogalapja.

 

A használt sütik kategóriái:

1. Szigorúan szükséges sütik
A szigorúan szükséges sütiket csak a weboldal üzemeltetője használja. Ezek a sütik biztosítják a funkciókat, amelyek nélkül a weboldal nem használható a rendeltetésszerűen. Ezért a feltétlenül szükséges sütiket nem lehet deaktiválni vagy külön aktiválni.

2. Funkcionális sütik
A funkcionális sütik lehetővé teszik a weboldal számára a felhasználó által már megadott információk mentését, és ezen alapuló továbbfejlesztett és személyre szabott funkciók nyújtását. Ezek a sütik csak névtelen információkat gyűjtenek és tárolnak. Ezek a sütik nem követik a más webhelyek felhasználói mozgását.

3. Teljesítmény-sütik
A teljesítmény-sütik információkat gyűjtenek a weboldal használatáról. A weboldal üzemeltetője ezeket a sütiket használja a weboldal vonzerejének, tartalmának és funkcionalitásának javítására.

A funkcionális és teljesítményű sütik deaktiválása ezen weboldal funkcionális korlátozásait eredményezheti.

4. Marketing / harmadik fél sütik
A marketing / harmadik féltől származó sütik többek között külső hirdetési cégektől származnak, és információkat gyűjtnek a felhasználó által meglátogatott webhelyekről, pl. célcsoport-orientált hirdetések létrehozása a felhasználó számára.

 

Itt található a cookie-k részletei, amelyeket a weboldalunkon használunk:

1. Szigorúan szükséges sütik

Ellátó Név Cél Érvényesség
Ez a weboldal  bbreite Optimalizált képek kézbesítése okostelefonokhoz  1 év 
Ez a weboldal  cookie_dismiss_ty
p
Emlékeztet a használni kívánt sütik kategóriájára  1 év 
Google  ga-disable-UA-337
14660-4
Emlékszik arra, hogy a Google Analytics-et ki kell-e kapcsolni a webhely látogatója számára  korlátlan 
Ez a weboldal  googlemapsoptin Emlékszik arra, hogy megjelenhet-e a Google Maps  1 év 
Ez a weboldal  immopro_flaecheb Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_flaechev Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_land Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_lat Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_lng Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_objekttyp Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_ort Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_plz Objektum keresés  7 nap 
Denne hjemmeside  immopro_preisb Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_preisv Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_rad Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_show_obje
ct
Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_sp Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_stadtteil Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_strasse Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_ussid Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_wo Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_zimmerb Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  immopro_zimmerv Objektum keresés  7 nap 
Ez a weboldal  PHPSESSID Munkamenet azonosítása  a böngésző bezárásával 
Ez a weboldal  resolution Optimalizált képek kézbesítése okostelefonokhoz  7 nap 


2. Funkcionális sütik

Ellátó Név Cél Érvényesség
Nincs bejegyzés


3. Teljesítmény sütik

Ellátó Név Cél Érvényesség
Nincs bejegyzés


4. Marketing / harmadik fél sütik

Ellátó Név Cél Érvényesség
Google  _ga Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.  2 év 
Google  _gat_gtag_UA_1068
55065_21
A Google Analytics használja a kérési arány korlátozására.  1 nap 
Google  _gat_gtag_UA_3371
4660_4
A Google Analytics használja a kérési arány korlátozására.  1 nap 
Google  _gid Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.  1 nap 


Ön jelenleg elfogadta ezeket a kategóriákat:


Itt módosíthatja a hozzájárulási beállításokat:


 
Adatvédelem

A Immocenter Ungarn és társszervezetei adatkezelésének legfontosabb alapelvei

A Immocenter Ungarn és társszervezetei tevékenysége, adatkezelése során mindvégig tekintettel van arra, hogy:
– az adatok kezelése mindenkor csak jogszerű, tisztességes és átlátható módon valósuljon meg;
– az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kerülhessenek kezelésre;
– kizárólag azon adatok kezelésére kerülhessen sor, amelyek az adatkezelési célok eléréséhez feltétlen szükségesek;
– az adatkezelés mindenkor pontos legyen, melynek érdekében a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
– az adatok csak a szükséges és méltányos ideig kerüljenek tárolásra;
– a kezelt adatok biztonságát megfelelő folyamatok, technikai és egyéb megoldások védjék.


 
Elállási jogra vonatkozó értesítés

A fogyasztóknak a következő törvényes elállási joga van:

A szerződést 14 napon belül írásbeli indokolás nélkül felmondhatja (pl. Levél, fax, e-mail). Az időtartam ezen utasítás írásbeli kézhezvételétől kezdődik, de nem a szerződés megkötése előtt, nem pedig az EGBGB 246. cikke (2) bekezdésének 1. §-ának (1) bekezdésével összefüggésben történő tájékoztatási kötelezettségeink teljesítése, valamint a BGB 312e. § (1) bekezdés 1. mondatának értelmében fennálló kötelezettségeink teljesítése előtt. az EGBGB 246. cikkének (3) bekezdésével. A visszavonási időszak fenntartásához elegendő a visszavonás időben történő továbbítása.

A visszavonást a következő címre kell elküldeni:

{} Ihre_firmendaten_werden_hier_automatisch_eingetragen

Visszatér:

Hatékony visszavonás esetén a kölcsönösen kapott kedvezményeket és az esetleges előnyöket (pl. Kamatot) lemondták. Ha nem tudja visszaadni nekünk a kapott teljesítményt részben vagy egészben, vagy csak rossz állapotban, akkor az értékért kompenzációt kell fizetnie. Ennek eredményeként a szerződéses fizetési kötelezettségeket teljesítenie kell a lemondásáig tartó időszakban. A kifizetések visszatérítésére vonatkozó kötelezettségeket 30 napon belül teljesíteni kell. Ez az időszak számodra a visszavonás elküldésével, számunkra az átvétellel kezdődik.

Különleges megjegyzések:

A visszavonási joga idő előtt lejár, ha a szerződést mindkét fél teljes mértékben teljesíti az Ön kifejezett kérésére, még mielőtt gyakorolta volna a visszavonási jogát.